Anayasa'da, "Hukukta toplu sorumluluk"

Kanaatimce, yapılan yeni Anayasa'ya "Hukukta toplu sorumluluk" diye bir kavram eklenmesi ve ayrıca bu konunun Ceza Kanunu'nda da düzenlenmesi gereklidir. Toplu sorumluluk kavramını, o anda mevcut tüm hakim ve savcıların tek bir kişi olarak kabul edilmesi, kamu düzenini ilgilendiren davalarda, tüm hakim ve savcıların sorumlu tutulması olarak tanımlıyoruz. Kamu düzenini ilgilendiren, ya da toplumda infial uyandıran hususlarda, en azından bir savcının ilgili husus ile soruşturma/dava açıp açmadığı zamanaşımı olmaksızın incelenebilir. Soruşturması gerekirken soruşturulmamış hususlar hakkında, o zaman zarfında görev yapan tüm savcılar; açılıp mahkeme tarafından haksız yere görüşülmeden reddedildi ve kesinleşti ise; bundan dolayı o an da görev yapan tüm hakimler sorumlu tutulur ve TCK'da düzenlenen maddelerden yargılanırlar.

Bu maddenin gerekçesini, bir cenazenin kaldırılması örneği ile somutlaştırmak mümkün.

Bir cenazeyi bir kişinin gömmesi yeterlidir. Sorumluluk tüm toplumdan kalkar. Fakat, eğer, cenazeyi kimse kaldırmaz ise, telafisi mümkün olmayan zararlar meydana gelebilir. Kamu sağlığı ve düzeni bozulur.

Bu örneği, hukukçular başta olmak üzre, tüm meslek gruplarına genişletmek mümkün. Hem Anayasa'ya hem de ciddi(ağır) cezai müeyyidelerle ceza hukukuna kesinlikle girmesi gereken bir kavram olduğunu düşünüyorum.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Visual proofs of Hohha Dynamic XOR Encryption Algorithm